Брэнд: Samsung ML1710
Барааны нэр: Үнэ:

55,000 ₮ 50,000 ₮

Тайлбар

Samsung брэндийн доорх принтерүүдэд тохирно.

Samsung ML 1510(B), 1520, 1710(N)(D)(P), 1720, 1740, 1745, 1750, 1755; SCX 755P, 4016, 4100, 4116, 4216(F)(P), 4150; SF 560(P), 565P