Брэнд: Samsung 105
Барааны нэр: Үнэ:

60,000 ₮ 56,000 ₮

Тайлбар

Samsung брэндийн доорх принтерүүдэд тохирно.

Samsung SCX 4600, 4601, 4623(F)(FH)(FN)(FW); ML 1910, 1911, 1915, 2525W, 2226, 2580N, 2581N; SF 650(P), 651P