Брэнд: HP 22 tricolor inkjet
Барааны нэр: Үнэ:

71,000 ₮

Тайлбар

HP брэндийн доорх принтерүүдэд тохирно.

HP Deskjet 3747, 3910, 3915, 3918, 3920, 3930, 3930(v),3938, 3940; D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, D1368, D1400, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1468,D1520, D1530, D1560, D2300, D2320, D2330, D2345, D2360, D2400, D2430, D2445, D2460, D2468; F300,