Брэнд: Canon FX9
Барааны нэр: Үнэ:

48,000 ₮ 44,000 ₮

Тайлбар

Canon брэндийн доорх принтерүүдэд тохирно.

Canon FAX L90, L95, L100, L120, L140, L160, L230, 2000; MF 4010, 4012, 4100, 4108, 4120, 4122, 4130, 4140, 4150, 4270, 4320(d), 4330(d), 4340(d), 4350(d), 4370(dn), 4380(dn), 4600, 4660PL, 4680, 4690(PL), D420, D480