Нээлтийн урамшуулал

indexG&G брэнд принтерийн хор Монголд албан ёсоор нээлтээ хийлээ. Нээлтийн урамшуулал сарын турш 50.000 төгрөгний худалдан авалт тутамд Double A брэндийн бичгийн цаас үнэгүй дагалдана.